ผลิตภัณฑ์//เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) 
Call us anytimes +6696-698-7863+6683-831-4788

เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) 

เป็นสิ่งประดิษฐ์กรรมทางอิเลคทรอนิกส์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการนำสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิกอน ซึ่งมีราคาถูกที่สุดและมีมากที่สุดบนพื้นโลกมาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อผลิตให้เป็นแผ่นบางบริสุทธิ์ และทันทีที่แสงตกกระทบบนแผ่นเซลล์ รังสีของแสงที่มีัอนุภาคของพลังงานประกอบที่เรียกว่า โฟตอน (Proton) จะถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอน (Electron) ในสารกึ่งตัวนำจนมีพลังงานมากพอที่จะกระโดดออกมาจากแรงดึงดูดของอะตอม (atom) และเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ ดังนั้นเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ครบวงจรจะทำให้เกิดไฟฟ้ากระแสตรงขึ้น เมื่อพิจารณาลักษณะการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์พบว่า เซลล์แสงอาทิตย์จะมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูงที่สุดในช่วงเวลากลางวัน ซึ่งสอดคล้องและเหมาะสมในการนำเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ผลิตไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวัน

การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์มีจุดเด่นที่สำคัญ แตกต่างจากวิธีอื่นหลายประการ 
ดังต่อไปนี้

 • ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวในขณะใช้งาน จึงทำให้ไม่มีมลภาวะทางเสียง
 • ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษจากขบวนการผลิตไฟฟ้า
 • มีการบำรุงรักษาน้อยมากและใช้งานแบบอัตโนมัติได้ง่าย
 • ประสิทธิภาพคงที่ไม่ขึ้นกับขนาด
 • สามารถผลิตเป็นแผงขนาดต่างๆ ได้ง่าย ทำให้สามารถผลิตได้ปริมาณมาก
 • ผลิตไฟฟ้าได้แม้มีแสงแดดอ่อนหรือมีเมฆ
 • เป็นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มาฟรีและมีไม่สิ้นสุด
 • ผลิตไฟฟ้าได้ทุกมุมโลกแม้บนเกาะเล็กๆ กลางทะเล บนยอดเขาสูง และในอวกาศ
 • ได้พลังงานไฟฟ้าโดยตรงซึ่งเป็นพลังงานที่นำมาใช้ได้สะดวกที่สุด

ดังนั้น ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์จึงเป็นความหวังของคนทั่วโลก ในศตวรรษที่ 21 ที่จะมาถึงในอีกไม่นาน

(ข้อมูลจาก http://guru.sanook.com)

การนำ SOLAR CELL ไปใช้

Solar Roof

ใช้เป็นพลังงานสำรอง ให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

 

Solar Pump

เพื่อใช้เป็นพลังงานให้กับปั้มแรงดันน้ำ ในสถานที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

 

Solar Farm

ใช้เป็นพลังงานต่อวัน เพื่อใช้ในการทำงานในฟาร์มต่างๆ

 

Solar Carpark

ใช้เป็นพลังงานให้กับรถยนต์ ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า

 

 

Types of solar panel

Poly-crystalline

แผงโซล่าเซลล์คุณภาพสูง มาตรฐานเยอรมัน (TUV NORD) ผ่านมาตรฐานของการไฟฟ้าด้วยมาตรฐาน IEC 61215 และ IEC 61730

 • Solar cell panel ที่นิยมใช้กันมากที่สุด
 • ให้พลังงานระดับกลางเมื่อเทียบกับ Mono-crystalline
 • เหมาะกับพื้นที่ที่มีแดด
 • มีราคาถูกที่สุด
 • น้ำหนักเบากว่า Amorphous
 • อายุใช้งาน 15-20 ปี

Mono-crystalline

แผงโซล่าเซลล์คุณภาพสูง มาตรฐานเยอรมัน (TUV NORD) ผ่านมาตรฐานของการไฟฟ้าด้วยมาตรฐาน IEC 61215 และ IEC 61730

 • ให้พลังงานได้เต็มประสิทธิภาพสูงที่สุด
 • เหมาะกับพื้นที่ที่มีแดด
 • หาอุปกรณ์พ่วงได้ง่ายตามท้องตลาด
 • น้ำหนักเบาแต่มีความทนทานที่สุด
 • อายุใช้งานยาวนานที่สุด 20-25 ปี

สิ่งที่ควรทราบก่อนคำนวณหาอุปกรณ์ระบบ SOLAR CELL

 1. จำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้า
 2. จำนวนวัตต์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชิ้น
 3. ชั่วโมงในการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชิ้น
 4. สถานที่ ที่ติดตั้ง จังหวัด/ภาค

การคำนวณการใช้งานระบบ Solar Cell

รายการ เครื่องใข้ไฟฟ้า จำนวน จำนวนวัตต์ ชั่วโมงการใช้
1 หลอดไฟส่องสว่าง 10 11 10
2 พัดลม 1 70 5
3 ทีวี LCD 32" 1 170 4
4 หม้อหุงข้าว 1 ลิตร 1 200 0.5

 

 1. ขนาดของ Inverter = Total Power of electronics 
  = (11x10)+70+170+200 = 550 W
 2. ขนาดของแผง Solar Cell = Total (watt แต่ละตัว xชั่วโมงใช้งาน)/(ชั่วโมงแสงต่อวัน{6hr.}x80%x80%)
  = (2,230)/(6x0.8x0.8)= 580.7 W แสดง ต้องใช้แผงSolar cell ขนาด 250W 2 ตัวกับ 100W 1 ตัว 
 3. ขนาด Charger = ขนาดแผง/Voltของแผง 
  = 580.7/18.5 =32 A
 4. ขนาด Battery = Total( watt แต่ละตัว x ชั่วโมงใช้งาน)/Volt battery x70%x80%)
  = (2,230)/(12V or 24Vx0.7x0.8) = 332 Ah,166 Ah