บทความ/พัดลมฟาร์ม สำหรับเกษตรกรเจ้าของฟาร์มสมัยใหม่
Call us anytimes 082-456-5399098-239-1495
พัดลมฟาร์ม สำหรับเกษตรกรเจ้าของฟาร์มสมัยใหม่

การเกษตรของไทย ได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเกษตรอุตสาหกรรมมากขึ้น ฟาร์มเกษตรปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ฟาร์มเพราะปลูกพืชผลทางการเกษตร หรือฟาร์มเก็บพืชผลทางการเกษตร ถูกจัดให้เป็นระบบปิดมากขึ้น ซึ่งจะช่วยป้องกันโรคติดต่อ ป้องกันภัยจากแมลงร้ายและศัตรูพืช ช่วยลดการสูญเสีย ให้ผลผลิตดีมีคุณภาพมากขึ้นและเร็วขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อเป็นฟาร์มระบบปิดสภาพอากาศและอุณหภูมิภายในฟาร์มจะกักเก็บและสะสมอุณหภูมิความร้อนที่ค่อนข้างสูงและอากาศภายในฟาร์มอาจไม่ได้รับการถ่ายเทสร้างผลกระทบต่อผลผลิตตามมาได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นเพื่อป้องกันความสูญเสียต่างๆ ที่อาจเกิดกับผลผลิตของฟาร์มระบบปิด จำเป็นที่เกษตรกรเจ้าของฟาร์มต้องมีการบริหารจัดการปรับอุณหภูมิและสภาพอากาศในฟาร์มให้มีความเหมาะสมกับประเภทและชนิดของฟาร์ม ซึ่งโดยส่วนใหญ่ของเกษตรกรฟาร์มระบบปิดนิยมใช้พัดลมฟาร์มช่วยในการปรับอุณหภูมิและสภาพอากาศภายในฟาร์ม เพราะมีต้นทุนต่ำ การใช้งานและการดูแลรักษาง่าย แต่ค่อนข้างได้ผลดี

พัดลมฟาร์ม มีด้วยกันหลายชนิด หลายแบบ ซึ่งแต่ละชนิดแต่ละแบบมีคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างกัน ราคาก็มีความแตกต่างกันไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของฟาร์มว่าควรจะเลือกใช้พัดลมฟาร์มชนิดใด แบบใด อย่างไรก็ตามพัดลมฟาร์มที่ดีที่ควรหามาใช้กับฟาร์มระบบปิด ควรเป็นพัดลมฟาร์มที่มีคุณภาพดี สามารถปรับสภาพอากาศภายในฟาร์มได้ดี ช่วยให้อุณหภูมิลดลง ดูดความร้อนจากภายในออกสู่ภายนอก แทนที่ด้วยอากาศใหม่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า มีการระบายอากาศ สร้างอากาศภายในฟาร์มให้เกิดการถ่ายเท ให้อากาศที่บริสุทธิ์ ระบายกลิ่นอับชื้น สร้างไอเย็นภายในฟาร์ม และที่สำคัญต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีเสียงดังรบกวนเวลาพัดลมทำงาน ใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำ

SRW888 เราคือผู้ผลิตและนำเข้าพัดลมฟาร์มคุณภาพสูงจากต่างประเทศ พร้อมจำหน่ายและให้บริการติดตั้งโดยทีมช่างที่มีประสบการณ์มามากกว่า 30 ปี พัดลมฟาร์มของ SRW888 เป็นแบบ Exhaust Fan ใบพัดขนาด 36 และ 50 เป็นพัดลมฟาร์มระบายอากาศแบบติดผนัง เหมาะสำหรับงานดูดระบายความร้อน กลิ่นอับชื้น กลุ่มควันภายในฟาร์ม ให้ปริมาณลมที่มาก ใช้กลไก ปิด-เปิด อัตโนมัติเมื่อมอเตอร์ทำงาน ไม่มีเสียงดังของชัตเตอร์ หรือบานเกร็ดของพัดลมเวลาเปิด-ปิด แขนกลจะช่วยดันชัตเตอร์เปิดออกให้ลมเข้า-ออกผ่านชัตเตอร์ได้ ไม่ว่ามอเตอร์จะหมุนทางไหน ทนทานและประหยัดไฟและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เกษตรกรเจ้าของฟาร์มผู้สนใจ เชิญชมภาพตัวอย่างและคุณสมบัติต่างๆ ของพัดลมฟาร์ม ของ SRW888 ติดต่อขอใช้บริการหรือปรึกษาเราได้ที่ http://srw888trading.com เรายินดีให้คำแนะนำและพร้อมให้บริการ